Skąd My Credit Monitor uzyskuje informacje o mnie?

Informacje pochodzą z dwóch źródeł – kredytodawców i rejestrów publicznych. Służy to zapewnieniu, że klient jest w stanie spłacić kredyt, o który się ubiega.

Informacje pochodzą z: 

  • Rejestrów publicznych: spisy wyborcze, orzeczenia sądowe, indywidualne dobrowolne porozumienia i upadłości
  • Informacji dostarczonych przez kredytodawców i instytucje finansowe: rachunki kredytowe, wnioski kredytowe i finansowe stowarzyszenia

Masz pytania lub wątpliwości? Nie wahaj się zapytać ekspertów:

[insert_ajaxcontact id=267]