Co to jest raport kredytowy?

Raport kredytowy nazywany również historią kredytową to zbiór informacji o osobie przydatnych do oceny ryzyka przy udzieleniu tej osobie kredytu, pożyczki lub zaufania w transakcjach finansowych. 

Twój raport kredytowy zawiera:

  • podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • historię adresów zamieszkania oraz długość pobytu pod każdym z adresów
  • informacje o kontach bankowych: nazwa banku, rodzaj konta, data otwarcia rachunku, wysokość limitu overdraft (limit debetu), wysokość zadłużenia
  • informacje o abonamentach telefonów komórkowych: nazwa sieci, data podpisania umowy, wysokość zadłużenia
  • informacje o zaciągniętych kredytach: nazwa pożyczkodawcy, data zaciągnięcia pożyczki, wysokość kredytu, aktualna wysokość kwoty do spłacenia, informacja o spłacie rat pożyczki
  • informacje o kartach kredytowych: nazwa instytucji wydającej kartę, data podpisania umowy o kartę kredytową, limit na karcie kredytowej, aktualne zadłużenie na karcie, informacja o spłacie zadłużenia karty kredytowej
  • informacje o osobach lub instytucjach z którymi jesteś finansowo związany np. współmałżonek, partner finansowy
  • historia korzystania z raportu kredytowego przez instytucje lub organizacje w celu sprawdzenia powyżej wymienionych danych finansowych

Kto przechowuje te informacje?

Raporty kredytowe w Wielkiej Brytanii przechowywane są przez autoryzowane agencje zarządzania informacjami kredytowymi (np. My Credit Monitor), które w ten sposób pomagają pożyczkodawcom praktycznie natychmiast podjąć decyzje w sprawie udzielania kredytów. Gdyby wyżej wymienione organizacje nie istniały dostęp do kredytów stałby się o wiele bardziej utrudniony.

Jakim prawem moje dane finansowe są gromadzone?

Informacje kredytowe w Wielkiej Brytanii gromadzone są zgodnie z ustawą z 1974 i 2006 roku zwaną Consumer Credit Act (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/14/contents) Zgodnie z tą ustawą Office Of Fair Trading (instytucja rządowa stojąca na straży praw konsumenckich http://www.oft.gov.uk) przyznaje licencję na gromadzenie danych kredytowych konsumentów agencjom spełniającym wyznaczone standardy gromadzenia, przetrzymywania oraz udostępniania danych osobowych.

Kto ma dostęp do moich danych kredytowych?

Sprawdzenie Twoich danych kredytowych jest możliwe tylko przez instytucje, które są członkami information-sharing sheme (programu współdzielenia informacji kredytowej) i może odbyć się tylko i wyłącznie za Twoją zgodą. Zgody tej udzielasz niemal za każdym razem kiedy starasz się o kredyt lub zakupujesz produkt na raty np. ubezpieczenie samochodowe płatne co miesiąc lub telefon komórkowy na abonament. Bez Twojej zgody nikt nie ma dostępu do Twojego raportu kredytowego.

Jak sprawdzić swój raport kredytowy?

Aby sprawdzić swój raport kredytowy wystarczy zarejestrować się na stronie jednej z autoryzowanych agencji zarządzania informacjami kredytowymi takich jak My Credit Monitor. Szczegółową instrukcję krok po kroku jak to zrobić znajdziesz tutaj: Jak sprawdzić swój raport kredytowy?

Masz pytania lub wątpliwości? Nie wahaj się zapytać ekspertów:

[insert_ajaxcontact id=267]