Dlaczego zostałem poproszony o przesłanie dokumentacji?

Ze względu na rygorystyczne kontrole tożsamości, My Credit Monitor czasami prosi klientów o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dzięki temu może dokładnie sprawdzić ich tożsamość i upewnić się, że nikt nie uzyska dostępu do danych osobowych innej osoby.

Zazwyczaj My Credit Monitor prosi o przesłanie kserokopii paszportu, prawa jazdy lub świadectwo urodzenia, wraz z dwoma oryginalnymi dokumentami wystawionymi w ciągu ostatnich trzech miesięcy, które są powiązane z aktualnym adresem zamieszkania – na przykład: wyciąg bankowy lub rachunki za media.

Po potwierdzeniu tożsamości, My Credit Monitor odeśle dokumenty i prześle numer PIN, który umożliwi dostęp do raportu.