Ku przestrodze: niepełne informacje w raporcie kredytowym

Zdarza się, że pomimo całkiem dobrego Credit Score (wyniku zdolności kredytowej) i pozornie korzystnego raportu kredytowego bank odmówi nam udzielenia pożyczki. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy to oznacza, że powinniśmy spróbować złożyć wniosek o kredyt w innym miejscu? A może zrezygnować z pożyczania pieniędzy?

Przedstawiamy ciekawą historię pana Krzysztofa, który skontaktował się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i opowiedział o swoich problemach z uzyskaniem pożyczki na zakup samochodu (w wysokości około 8,5 tysiąca funtów).

Pan Krzysztof, który od 6 lat mieszka w Wielkiej Brytanii z rodziną, postanowił sprawdzić swój wynik Credit Score. Skorzystał w tym celu z usług agencji Experian, o której usłyszał za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jego Credit Score wyniósł 921 – oznacza to bardzo duże szanse na otrzymanie pożyczki od większości pożyczkodawców.

Okazało się jednak, że po złożeniu wniosku o przyznanie pożyczki, pan Krzysztof otrzymał odmowną odpowiedź. Bank nie zgodził się pożyczyć pieniędzy pomimo dobrego Credit Score.

W tym miejscu należy dokonać krótkiej analizy faktów. Pan Krzysztof korzystając z usług agencji Experian chciał poznać swój wynik zdolności kredytowej i skoncentrował się tylko na tym parametrze. Pomimo tego, że klient otrzymał opracowany dla niego raport kredytowy, nie zapoznał się dokładnie z dokumentem i nie sprawdził danych, które zostały w nim zawarte.

W raporcie kredytowym znalazły się informacje na temat wcześniejszych zobowiązań finansowych pana Krzysztofa – to, ile pieniędzy pożyczył, czy spłacał raty pożyczek w terminie, czy nie spóźniał się z płaceniem rachunków, etc.

Pan Krzysztof zawsze wywiązywał się wzorowo z wszelkich zobowiązań finansowych – bank, który rozpatrywał złożony przez niego wniosek na pożyczkę w wysokości 8,5 tysiąca funtów wiedział o tym doskonale – miał bowiem wgląd do raportu kredytowego potencjalnego klienta. A mimo tego wydał decyzję odmowną.

Po dokładnej analizie dokumentów pan Krzysztof znalazł pewną nieścisłość w raporcie kredytowym, która w żaden sposób nie wpłynęła na obniżenie Credit Score, ani nie była powiązana z decyzjami finansowymi podejmowanymi przez niego na przestrzeni ostatnich kilku lat.  Okazało się, że lista adresów, pod którymi mężczyzna zamieszkiwał wraz z rodziną w wynajmowanych mieszkaniach, była niekompletna. Co więcej, pan Krzysztof nie był wpisany na listę wyborców lokalnego okręgu wyborczego, właściwego dla miejsca zamieszkania, w którym był zameldowany po ostatniej przeprowadzce (od której minęło 14 miesięcy).

Klient skontaktował się natychmiast z agencją Experian w celu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości, jakie znalazł w swoim raporcie kredytowym. Wcześniej wpisał się na listę wyborców i jeszcze raz sprawdził, czy poza tym wszystkie dane zawarte w dokumencie nie zawierają błędów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że chociaż pan Krzysztof zdecydował się na bezpośredni kontakt z przedstawicielem agencji Experian, to brakujące lub niepełne dane zawarte w raporcie kredytowym można uzupełnić samemu, logując się do systemu, a następnie klikając kolejno My Report – More Details – Update My Details. 

Kiedy wszystkie formalności zostały załatwione, nasz bohater ponownie wystąpił o przyznanie pożyczki. Tym razem udało mu się pożyczyć pieniądze.

Zdecydowaliśmy się przedstawić tę historię, ponieważ zawiera ona cenną poradę – sam wynik zdolności kredytowej Credit Score nie jest parametrem wystarczającym do oceny tego, czy pożyczka zostanie nam przyznana. Należy dokładnie zapoznać się ze swoim raportem kredytowym, przeanalizować wszelkie zawarte w nim informacje, i dopiero wówczas spróbować złożyć wniosek o pożyczkę.

***

Raport kredytowy można sprawdzić za darmo pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat tego, co zrobić, jeśli dokument zawiera błędy, znajdziesz w tym materiale.

Jeśli chcesz poprawić swój raport kredytowy, przeczytaj także wskazówki zawarte w tym miejscu.